Αναζήτηση

Ανακοίνωση σχετικά με την Ασφάλεια σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας

Αγαπητοί γονείς και παιδιά,

Σας ενημερώνουμε ότι η διοίκηση του φροντιστήριου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, καταρτιζόμενων, εκπαιδευόμενων, μαθητευόμενων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. α. Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. β. Αποφυγή συγχρωτισμού. γ. Συχνός καθαρισμός των χεριών των μαθητών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. δ. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών. ε. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. στ. Θερμομέτρηση των μαθητών και των εργαζομένων κατά την είσοδο τους στον χώρο του φροντιστήριου. Εκ της διευθύνσεως

Ειμαστε στη διαθεση σας.

ΚΓΞ Ζορμπαλη Μουρικης