Αναζήτηση

Θερινά Μαθήματα 2020Τα θερινά μαθήματα ολοκλήρωσης μιας τάξης σε 5+1 εβδομάδες ξεκίνησαν!

  • Ολιγομελη τμήματα.

  • Πλήρης κάλυψη της ύλης.

  • Σίγουρη επιτυχία!