Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία  

Τηλ. Χαλανδρίου : 210 6850347

Τηλ. Χολαργού    : 2121006486

Ευχαριστούμε για την Επικοινωνία