Γεωργία Καρβούνη
Αγγλικά

Σπούδασε στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Στη συνέχεια παρακολούθησε διετές πρόγραμμα Επαγγελματικής
Μετάφρασης στο Βρετανικό Συμβούλιο της Αθήνας. Έχει πολύχρονη επαγγελματική
εμπειρία στην εκπαίδευση με διδασκαλία τόσο σε κέντρα ξένων γλωσσών όσο και
στο δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο. Έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση
πολυάριθμων σεμιναρίων σχετικών με τις μεθόδους της διδασκαλίας της αγγλικής 
και την ενσωμάτωση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκμάθησή της.
Υπήρξε επιτηρήτρια των εξετάσεων γλωσσομάθειας PALSO. Έχει ασχοληθεί με την
μετάφραση κειμένων ψυχολογίας και εμπορίου καθώς και με τον υποτιτλισμό
τηλεοπτικών σειρών. Γνωρίζει Ιταλικά. Αγαπάει την φύση, την μουσική και τα ταξίδια.